Vận tải đường bộ

Baolixing cung cấp các dịch vụ vận tải đường bộ, bao gồm:

  • Bốc xếp và sắp đặt hàng.

  • Giao nhận vận tải hàng trọn gói.

  • Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.

  • Vận chuyển hàng quá khổ.

  • Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập.

  • Lưu kho và phân phối hàng hóa.